رتبه الکسا (Alexa) چیست؟

الکسا (Alexa) عنوان سایتی است وابسته به شرکت آمازون که در آدرس Alexa.com قابل دسترسی می باشد، هدف این سایت  رتبه بندی پایگاه های اینترنتی از نظر تعداد بازدیدکننده (ترافیک بازدیدها) می باشد که با در نظر گرفتن یک سری معیار های محاسباتی و آماری، نهایتاً سایت های مختلف را به لحاظ میزان دیده شدن صفحات آنها، رتبه بندی می کند.هرچه رتبه الکسای یک سایت کمتر باشد نشانگر این مطلب است که آن سایت بازدیده کننده بیشتری دارد.