چرا تبلیغات در سایت بیتوته به صورت دسته بندی می باشد؟

با توجه به گستردگی حیطه های موضوعی سایت بیتوته ( سایت بیتوته  بیش از 150 عنوان مجموعه متنوع دارد  ) و تعداد بسیار زیاد مقالات و همچنین میلیونها بازدید کننده، در راستای بهبود نتایج  تبلیغات ، سایت بیتوته اقدام به دسته بندی جایگاههای تبلیغاتی نموده است .
بدین صورت که شما با توجه به اهداف تبلیغاتی و جامعه هدف خود می توانید بسته مناسب را برای تبلیغات انتخاب نمایید، تا با کمترین هزینه به بیشترین جامعه هدف خود دسترسی داشته باشید.