کدام بسته تبلیغاتی سایت بیتوته برای تبلیغ من مناسب است ؟

 این سوالات را از خود بپرسید:
جامعه هدف من چه کسانی هستند؟
هدف تبلیغاتی من چیست ؟
جامعه هدف خود را از لحاظ جنسیت ، سن ، تحصیلات ، نوع شغل و..... مشخص کنید .
سپس براساس اهداف تبلیغاتی خود که می تواند مواردی همچون برندسازی ، معرفی یک محصول جدید ، ارتباط با مصرف کننده نهایی و.... باشد ، بسته مناسب را انتخاب نمایید.
به طور مثال اگر افراد متاهل و بویژه بانوان، جامعه هدف شما را تشکیل می دهند و هدف شما ارتباط با مصرف کننده نهایی است بسته ششم تبلیغاتی سایت بیتوته شامل بخش های زناشویی، کودکان و والدین ، اسرارخانه داری و آشپزی را انتخاب نمایید.