لیست قیمت

 

با انتخاب این بسته شما می توانید تبلیغ خود را در تمام صفحات داخلی سایت بیتوته به نمایش در آورید. این بسته به طور متوسط دارای 35,000,000 بازدید در ماه می باشد. (قیمت ها به تومان می باشد.)

(M - ( 265 * 70
Price : 10,900,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(E ( 120 * 240
Price : 5,600,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(D - 2 ( 275 * 90
Price : 7,400,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(D - 1 ( 275 * 180
Price : 1,050,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(B - 1 ( 120 * 240
Price : 7,800,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(C - 2 ( 275 * 90
Price : 8,600,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(C - 1 ( 275 * 180
Price : 15,000,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif
(A - 2 ( 500 * 45
Price : 13,800,000
Max Size : 40 kb
jpg , flash , gif